ക്ലയന്റിനെ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റും അവതരണത്തിൽ മരുന്നും റഫർ ചെയ്തു. ക്ഷോഭം, അക്ഷമ എന്നിവയുടെ തീവ്രമായ വികാരങ്ങൾ ക്ലയന്റ് അനുഭവിച്ചു, കൂടാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അമിതമായ അനുഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ തേടുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ജോലി ക്രമീകരണത്തിൽ നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ഒഴിവാക്കാൻ ക്ലയന്റ് പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തനം കുറവായിരുന്നു. ഒരു സുഹൃത്തുമൊത്തുള്ള വല്ലപ്പോഴുമുള്ള യാത്രയും ഓൺലൈൻ ഇടപെടലുകളും ഒഴികെ, ക്ലയന്റ് പ്രധാനമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു. ഒഴിവാക്കൽ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയും പെരുമാറ്റ ചികിത്സയും ഉപയോഗിച്ച് ചില മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ സംഭവിച്ചു. ചില സപ്ലിമെന്റേഷനുകളും ഉറക്ക ശുചിത്വ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും സഹിതം ഒരു മാനസികാരോഗ്യ ഇടപെടലായി പോഷകാഹാരവും കെറ്റോജെനിക് ഡയറ്റും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അഡാപ്റ്റേഷൻ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം, ക്ലയന്റ് അവരുടെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു, പക്ഷേ അമിതഭാരം കുറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌തു, പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ, സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി, വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ പ്രക്രിയയിൽ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാരത്തിൽ അധികമായി സന്തോഷിക്കുന്നതായി ക്ലയന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. - മധ്യവയസ്സ്, സ്ത്രീ; ബൈപോളാർ